Beleidsplan Brass4BooBs 2017

1. Inleiding

‘Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare’

 

De missie van Brass4BooBs is gebaseerd op bovenstaande uitspraak van Aldous Huxley.

Brass4BooBs is een project orkest in Zeeland. De naam zegt het al, muziek maken voor een goed doel, namelijk het onderzoek naar en de (preventieve) behandeling van borstkanker.

Brass4Boobs is een fanfareorkest met alleen vrouwelijke muzikanten en een vrouwelijke dirigent.

Zij zal in 2017 actief zijn en functioneren als een projectorkest.

De initiatiefnemers van Brass4BooBs vinden het belangrijk om muziek te maken en daarmee mensen te raken. Juist daar, waar in mensenlevens vaak woorden tekort schieten. Ook hechten de initiatiefnemers er waarde aan, dat er geen winst wordt gemaakt. Opbrengsten worden direct gedoneerd aan het goede doel.

 

Het idee is overgenomen uit Engeland, daar bestaat het fenomeen Boobs&Brass. Deze Engelse brassband heeft inmiddels 162.363 pond kunnen doneren aan een goed doel ten behoeve van borstkanker.

 

Omdat borstkanker een van de meest voorkomende kanker is bij vrouwen hoopt Brass4BooBs een mooi bedrag bij elkaar te musiceren, zodat er hopelijk in de toekomst meer kans is op genezing of een betere kwaliteit van leven is.

 

Vanaf februari 2017 start het orkest met repeteren . Met tot slot in de borstkankermaand oktober van 2017 twee benefiet concerten te geven.

 

2. Doel stichting Brass4BooBs

Brass4BooBs streeft drie doelen na, te weten:

  • Door het geven van twee concerten hoopt Brass4BooBs een geldbedrag in te zamelen voor het onderzoek naar en de (preventieve) behandeling van borstkanker.
  • Brass4BooBs wil muziek maken voor mensen die zich aangetrokken voelen tot en aangesproken voelen door het geschrevenen onder 1).
  • Brass4BooBs wil de muzikanten een unieke ervaring meegeven door het spelen in een projectorkest van vrouwen voor vrouwen in 2017.

 

 

3. Activiteiten ten behoeve van kosten en opbrengsten

Vooraf zullen de kosten en de opbrengsten in kaart worden gebracht. Deze zijn vermeld in Hoofdstuk 6 Begroting. Hieronder zal uiteengezet worden waar de kosten uit bestaan en hoe er wordt gedacht om inkomsten te genereren.

 

3.1 Kosten

Om het idee ‘Brass4BooBs’ gestalte te geven, is er een startkapitaal nodig. Dit startkapitaal is nodig om een bankrekening te openen, de registratie bij de Kamer van Koophandel te bekostigen, concertlocaties te huren, promotiemateriaal aan te schaffen, website te bouwen.

Onkosten, zoals de huur van repetitieruimtes, het aanschaffen van muziek, de directiekosten zullen zoveel mogelijk worden gereduceerd door een beroep te doen op het netwerk van de initiatiefnemers en doordat mensen kosteloos mee willen werken aan dit project. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

 

3.2 Opbrengsten

Om opbrengsten te garanderen, zullen er vooraf activiteiten worden georganiseerd.

Er wordt gedacht aan:

Bonbon en kalender verkoop door muzikanten,

Kaartvoorverkoop voor de twee concerten door muzikanten,

Daarnaast zullen de initiatiefnemers van Brass4BooBs fondsen werven, bedrijven vragen om een bijdrage, de concertlocaties vragen om een bijdrage.

 

3.3 Transparant

Brass4BooBs vindt het belangrijk om transparant te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat inzichtelijk wordt gemaakt welke activiteit wordt ingezet en wat de inkomsten hiervan zijn.

De voortgang van het genereren van inkomsten voor het goede doel zal direct worden weergegeven en geactualiseerd via de website of via Facebook.

 

4. De Concerten

Zoals in de inleiding vermeld, zullen er in het najaar van 2017 twee benefietconcerten worden gegeven.

Op 8 oktober vindt het eerste concert plaats in De Zeeuwse Concertzaal te Middelburg en

de tweede op 29 oktober in De Mythe te Goes.

Aan de concerten zullen de Zeeuwse zangeres Marjon van Iwaarden en Zeeuwse Sien deelnemen.

Het muzikale programma zal uiteenlopen van pop tot klassiek. Mogelijk zijn er meeslepende momenten, daar waar muziek de harten raakt van mensen en waar woorden tekort schieten.

Naast het overwegend muzikale aspect zal er ook ruimte zijn voor ervaringen van mensen die borstkanker hebben of hebben gehad en zal er aandacht worden geschonken aan het goede doel.

 

5. Organisatie

 

5.1 Algemene gegevens

Naam: Stichting Brass4BooBs

RSIN nummer: 856881806

Postadres: Steenloperstraat 2, 4451 GA Heinkenszand

Email: brass4boobs@hotmail.com

KvK: 67219578

Bank rekeningnummer: NL98 INGB 0007 54739 83

 

5.2 Organisatiestructuur en taakverdeling

De initiatiefnemers van Brass4BooBs zijn mevrouw Sacha van As, mevrouw Esther Vlieger-Hillebrand en mevrouw Vivian Dagevos-Rap. De taakverdeling is als volgt:

Voorzitter : Sacha van As

Penningmeester : Esther Vlieger-Hillebrand

Secretaris : Vivian Dagevos-Rap

De dirigent van dit projectorkest is mevrouw Cathy Kotoun.

 

5.3 Communicatie

Interne communicatie van het bestuur vindt plaats door:

Gezamenlijk overleg, minimaal tweemaandelijks

E-mail contact

Brass4BooBs app

Telefonisch contact

 

Externe communicatie naar bedrijven, sponsors, fondsen en muzikanten vindt plaats door:

Gesprek

Nieuwsbrief

Website

Facebook

 

 

6. Begroting

6.1   Inkomsten

Kaartenverkoopaantalprijs €
     Mythe40015,006.000,00
     Zeeuwse concertzaal30015,004.500,00
Kalender10012,501.250,00
Chocolaatjes2006,501.300,00
Sponsor geld2.000,00
Donaties
Totaal inkomsten15.050,00

 

6.2   Uitgaven

Mythe
       Technici2048,40968,00
       Kaarten4003,001.200,00
Zeeuwse concertzaal
       Kaarten3002,00600,00
Kalender100400,00
Chocolaatjes2003,25650,00
Bladmuziek400,00
Kosten website50,00
Verzekering (Stichting)150,00
Bankkosten100,00
Drukwerk150,00
Inschrijven KvK (éénmalig)50,00
Overige uitgaven800,00
Sub totaal5.518,00
Resultaat9.532,00
Totaal uitgaven15.050,00

 

Download het beleidsplan 2017 als pdf.